Υπάρχουν Έντυπες Προδιαγραφές των προϊόντων;

Υπάρχουν Έντυπες Προδιαγραφές των προϊόντων;

Ναι όλα τα εργοστάσια με τα οποία συνεργαζόμαστε έχουν διαθέσιμες τις επίσημες προδιαγραφές στα προϊόντα τους.