Έχουν όλα τα προϊόντα ποιοτικό έλεγχο;

Έχουν όλα τα προϊόντα ποιοτικό έλεγχο;

Ναι, όλα τα προϊόντα πριν την παραλαβή ελέγχονται τόσο για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όσο και για τις υψηλότερες προδιαγραφές