Μάρμαρα

Μάρμαρα

ΜΑΡΜΑΡΟ…

Ελληνικά μάρμαρα & εισαγωγής:

Τα μάρμαρα και τα άλλα διακοσμητικά πετρώματα είναι φυσικά υλικά εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής αισθητικής με ονομασία προέλευσης, κατάλληλα για κάθε είδους εφαρμογή στον οικοδομικό τομέα.
Η ορυκτολογική και η χημική τους σύσταση, καθώς και τα φυσικομηχανικά τους χαρακτηριστικά, καθορίζουν την συμπεριφορά τους στις διάφορες συνθήκες εφαρμογής και πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψη κατά την επιλογή τους για σωστές αρχιτεκτονικές εφαρμογές.
Οι πιό γνωστοί τύποι ελληνικών μαρμάρων, ξεπερνούν τούς 150.