Πόσο χρόνο χρειάζεται η παραγγελία να εκτελεσθεί σε διαθέσιμα υλικά;

Πόσο χρόνο χρειάζεται η παραγγελία να εκτελεσθεί σε διαθέσιμα υλικά;

Ο Γενικός κανόνας είναι μέσα σε 2-15 ημέρες ανάλογα με την ποσότητα του έργου και τις ειδικές κατασκευές εφόσον υπάρχουν.